Agenda Innexus & Innexus Food Circle

Innexus organiseert met regelmaat symposia en seminars voor de food industrie in Noord-Nederland. Ook worden er aanvullende netwerk- en projectbijeenkomsten voor de leden georganiseerd. Deze vinden doorgaans plaats op de locatie van de leden en worden eventueel gecombineerd met een bedrijfsbezoek.

Onder de naam Innexus Food Circle worden in het najaar van 2015 en het jaar 2016 meerdere inspiratie sessies georganiseerd.

Back to Basics Nutrition College Tour - sessie 4

Back to Basics Nutrition College Tour - sessie 4

Beginnend op 08 oktober 2015 16:00 Bewaar de kalender

Bij Van Smaak in Drachten Richterlaan 5, Drachten, Nederland

info@innexus.eu

058-2990506

http://www.innexus.eu

Er zijn legio kansen en uitdagingen voor Noordelijke voedingsbedrijven om excellente voedingsproducten nog gezonder te maken! Een goede modus te vinden tussen economische haalbaarheid, voeding en gezondheid staat hierbij centraal, waarbij marktinzicht in combinatie met nutritionele kennis een randvoorwaarde is om straks succesvol in de markt te kunnen opereren. Innexus heeft als doelstelling om bij te dragen aan de nutritionele kennis van de Noordelijke MKB die opereren/of willen opereren in het domein voeding en gezondheid. Om dat doel te bereiken organiseert Innexus een viertal cursussen omtrent voeding en gezondheid:  De Innexus's Back to Basics Nutrition College Tour.

In deze vier cursussen wordt ingegaan op de basisbegrippen van nutritionele voeding. Wij leren o.a. hoe wij adequaat in kunnen spelen op nutritionele consumentencommunicatie en het ontwikkelen van gezondere mainstream 2.0 producten. De cyclus is toegankelijk voor elk noordelijk MKB bedrijf dat zich bezighoudt met het produceren van voeding dan wel voedingsingredienten.

 

Onderwerpen, data en tijdstip totale programma

 

1.       Koolhydraten: 30 juni 2015 - locatie: Van der Valk Drachten
2.       Nutriënten:     27 augustus 2015 - CSK Food Enrichment te Leeuwarden
3.       Eiwitten:        10 september 2015 - Food Basics te Emmen
4.       Vetten:           8 oktober 2015 - Van Smaak te Drachten

Tijdstip van de bijeenkomsten: 16.00 tot 19.30 uur. Er wordt uiteraard voor een hapje tijdens de sessie gezorgd.

Tijdens de cursussen worden deze onderwerpen behandeld en met name wat de effecten zijn op de gezondheid en wat er te ontwikkelen valt.

De gehele cyclus wordt verzorgd door de heer Jan de Vries - klik hier voor zijn achtergrond en ervaringen.

 

 

 

 

Programma 8 oktober 2015: 

 

16:00 uur - inloop

16:30 uur - cursus (deel 1)

18:00 uur - pauze (waarin een maaltijd wordt geserveerd)circlefood

18:30 uur - cursus (deel 2, inclusief discussie)

20:00 uur - afsluiting

 

Onderwerpen sessie 4

 

   Vetten

    ○   Wat zijn het (de moleculen)

    ○   Hoe zijn vetten opgebouwd

    ○   Waar treffen we ze aan (belangrijke bronnen van...)

    ○   Verschillende soorten vetten

            ■   Verzadigd vet, onverzadigd vet, cholesterol

            ■   lengte van vetzuren en de rol van die lengte (korte keten vetzuren,
                  middenketen vetzuren, lange keten vetzuren)

            ■   Productie van korte keten vetzuren (koolhydraat fermentatie in het colon)

   Rol van vetten in de humane fysiologie

    ○   Vertering en absorptie van vetten

            ■   Rol van cholesterol in de vertering van vetten

    ○   Vetzuren in membranen

    ○   Vetzuren in het immuunsysteem

  Hoeveel hebben we nodig

    ○   Nogmaals aandacht voor de manier waarop de aanbevelingen zijn
         opgebouwd en onderbouwd

    ○   De aanbevelingenvan vetten en vetzuren

            ■   Essentiële vetzuren en niet essentiële vetzuren

    ○   Hoeveel krijgen we binnen (VCP cijfers)

            ■   Hoeveel vet eten we in Nederland en uit welke bronnen

   Mythen en feiten rondom vettencholesterol

    ○   Verzadigd vet: are these the bad-guys?

    ○   Cholesterol: what's in the name?

    ○   Vetten zijn erg verzadigend: ja of nee?

    ○   Veel koolhydraten consumptie bevordert de
          vetproductie in het lichaam

 

 

 

Spreker Jan de Vries 

 

Jan de Vries heeft meer dan 16 jaar voedingskundige research en development ervaring in de levensmiddelen-industrie. Respectievelijk in de zuivelindustrie (Friesland Coberco 1994-2006) en de bakkerijingrediënten industrie (CSM 2006‑2010). Voor zijn toetreding tot de levensmiddelenindustrie heeft Jan meegewerkt aan diverse nutritionele adviezen in naam van de Nederlandse Gezondheidsraad (onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement). Met zijn achtergrond in biologie, humane voeding en farmacologie is Jan als geen ander wetenschappelijk in staat om nutritionele begripsvorming te vertalen naar wetenschap en gezondheid bekeken vanuit een research en development perspectief. Gedurende zijn industriële carrière heeft Jan zitting gehad in diverse senior expert werkgroepen van ILSI-Europe (http://www.ilsi.org/europe) en op zijn vakgebied in het Nederlandse topinstituut Food en Nutrition.

 

In 2010 heeft Jan zijn eigen consultancy bedrijf opgestart (devriesnutritionsolutions.nl) om op voedingskundig gebied consultancy te verlenen aan de levensmiddelenindustrie, overheid en belanghebbende organisaties. Zijn focus ligt in het analyseren van voedingskundige  wetenschappelijke literatuur en deze te vertalen in betrouwbare en begrijpbare boodschappen naar consumenten en levensmiddelenbedrijven toe. In 2012 is Jan als partner verbonden aan het senior expert netwerk van Kats Food Consulting.

 

 

Doelgroep en kosten

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle MKB-ers die vergaande interesse hebben om (nog) gezondere voeding te ontwikkelen passend in een duurzaam voedingspatroon, maar op dit moment zoekende zijn naar de nutritionele mogelijkheden en begripsvorming op het gebied van koolhydraten, eiwitten, vetten en mineralen (zout). Daarnaast is er de mogelijkheid om in de netwerkborrel best practices met elkaar te discussiëren en innovatiepartners te vinden.

Deelname aan deze volledige cyclus is voor Innexus leden kosteloos.
Voor niet-leden van Innexus werd een bijdrage van € 300 p.p. verwacht voor de gehele cyclus. Neemt u alleen deel aan deze laatste van de 4 bijeenkomsten dan brengen wij u € 100 in rekening. Indien meerdere personen van één bedrijf deelnemen zijn de kosten voor deze bijeenkomst € 75 p.p. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 

 

Hierbij geef ik mij op voor 8 oktober 2015

 

 

Achtergrond

De functional food & drinks market is één van de snelst groeiende markten. Uit een recent rapport van Euromonitor blijkt dat er een groei van 25% heeft plaatsgevonden tussen 2008 en 2013. Resulterend in een wereldwijde marktomvang van 249 miljard euro. Opvallend is dat uit een consumentenonderzoek van Mintel (febr. 2014) blijkt dat maar 7% van de consumenten een gezondheidsclaim op een verpakking gelooft en een derde denkt dat een dergelijke claim alleen een excuus is voor de producenten om een hogere prijs voor het product te vragen. Consumentenonwetendheid met betrekking tot wat nu een gezond product is, is debet aan de gemeten score. Een andere recente trend is dat voedingsexperts er voor pleiten om niet te proberen het gedrag van de consumenten aan te passen, maar dat het antwoord moet komen van de producten: het produceren van producten die nog beter passen in een gezond duurzaam voedingspatroon en aantrekkelijk zijn om te gebruiken. De nabije toekomst zal zich vertalen in mainstream levensmiddelenproducten met toegevoegde gezondheidswaarde passend in een duurzaam gezond voedingspatroon. Glasheldere en begrijpbare communicatie naar de consument staan hierbij centraal, waarbij dit verder gaat dan de huidige marketing aanpak: calories in & calories out
Uit eigen  onderzoek van Innexus blijkt dat de nutritionele kennis binnen veel noordelijke MKB bedrijven niet het niveau heeft in vergelijking met de aanwezige kennis op processing, veiligheid, kwaliteit etc. 

 

 

Met vriendelijke groet,Directeur Innexus

 

2015-10-08 16:00:00
2015-10-08 20:00:00

feeding slogan